Oferta

Konsultacja psychologiczna
Konsultacje psychologiczne są pierwszym etapem pomocy psychologicznej, której zasadniczym celem jest rozpoznanie, uściślenie i omówienie głównych obszarów problemowych. Często są wstępem do psychoterapii indywidualnej
cena: 150 zł

Psychoterapia indywidualna
Psychoterapia jest specjalistyczną metodą leczenia różnych zaburzeń psychicznych, a także drogą rozwoju i zwiększania świadomości samego siebie. W odróżnieniu od pozostałych form wsparcia psychicznego, proces psychoterapii opiera się na świadomych i planowanych działaniach ze strony psychoterapeuty, który posiada profesjonalną wiedzę i doświadczenie kliniczne. Istnieje możliwość terapii online.
cena: 150 zł

Psychoterapia grupowa
Grupa terapeutyczna poprzez odzwierciedlenie, może pokazać również sposoby tworzenia relacji i funkcjonowania w środowisku osobistym, rodzinnym. Następnie w bezpiecznej atmosferze, pomóc zweryfikować i przepracować schematy, które utrudniają komunikację i interakcje społeczne. To co istotne, prowadzone grupy mają charakter zamknięty tzn. że nie można dołączyć w trakcie pracy grupy co wspomaga tworzenie więzi grupowych, pozytywnie wpływa na zaufanie i z czasem otworzenie się na innych, wszelkie wypowiedzi są dobrowolne. Inni uczestnicy stają się dla pacjenta swojego rodzaju lustrem, odzwierciedlającym różne sfery jego osobowości. Dlatego im lepiej grupa pozna wewnętrzny świat pacjenta, tym więcej pacjent dowiaduje się sam o sobie i może się zmieniać.
cena: 100 zł

Terapia par
Terapia par skierowana jest dla osób przechodzących kryzys małżeński lub partnerski, potrzebujących poprawy wzajemnej komunikacji; mediacje mające na celu ustalenie rozwiązań przy dbaniu o korzyści dla obu stron
cena: 200 zł

Wykład
Poprowadzenie wykładu lub warsztatów o określonej tematyce z zakresu psychologii, chorób psychicznych, uzależnień, treningu umiejętności interpersonalnych.
cena: 400 zł

„Człowiek naprawdę posiada tylko to, co jest w nim.” ~ Oskar Wilde