O mnie

Jestem psychoterapeutą w trakcie certyfikacji - ukończyłam 4-letni kurs psychoterapii organizowany przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, magistrem psychologii (specjalność: kliniczna i osobowości) oraz magistrem pedagogiki. Oba kierunki studiów ukończyłam na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Skończyłam także studia podyplomowe z zakresu relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień oraz dwustopniowy kurs mediatora małżeństw.
Doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą zdobywałam pracując w Ochotniczych Hufcach Pracy, organizowałam liczne szkolenia i warsztaty z zakresu psychologii i doradztwa zawodowego. Przez trzy lata pracowałam z dorosłymi w Szpitalu Psychiatrycznym na oddziale dziennym oraz ogólnopsychiatrycznym zamkniętym, gdzie zdobyłam doświadczenie w pracy z osobami chorymi psychicznie, pracy grupowej, a także uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez Poradnię Uzależnień. Zarówno w Szpitalu, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym jak i Powiatowym Domu Samopomocy udzielałam wsparcia indywidualnego i prowadziłam diagnostykę pacjentów. W ostatnim czasie pracowałam w Szpitalu (SPZOZ) w Kraśniku na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym. Następnie pracowałam w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracuję pod stałą superwizją.

„Rób co możesz w miejscu, jakim jesteś” ~ Theodore Roosevelt